Styret – Fredrikshald Borgervæpning 2020 – 2021

Pål Robin Gule – Leder  [email protected]

Trond Østby – Kasserer [email protected]

Telefon til Trond Østby: +47 926 67 396

Morten Stegård – Sekr [email protected]

Hans-Chr Meyer – Styremedlem [email protected]

Arild Johansen – Styremedlem [email protected]

Andree Kristoffersen – Styremedlem [email protected]

Kompanisjef og NK er vakant i 2020: Ansvarshavende for det enkelte oppdrag fyller oppgavene som statshauptmann og leutnant i perioden.

Leave a Reply