Styret – Fredrikshald Borgervæpning 2019 – 2020

Pål Robin Gule – Leder  [email protected]

Trond Østby – Kasserer [email protected]

Telefon til Trond Østby: +47 926 67 396

Heidi Johansen – Sekr [email protected]

Hans-Chr Meyer – Styremedlem [email protected]

Arild Johansen – Styremedlem [email protected]

Per Windahl – Styremedlem [email protected]

Wenche Reidun Olsen – Styremedlem [email protected]

Ansvarshavende for det enkelte oppdrag fyller oppgavene som statshauptmann og leutnant i perioden.

Leave a Reply