Svartkrutt og sikkerhetsregler som FB må forholde seg til(NoA)

Les videre på hjemmesiden   til NOA

Ny eksplosivforskrift fra 1. juli 2017: https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2017/ny-eksplosivforskrift-fra-1.-juli-2017/

Soldathåndboken er lånt av – Christianssand Artillerie Compagnie     (NoA del 3)

Soldathåndbok versjon 2019-03

Del 1:

Del 2: Sikkerhetsreglement NoA del2

 

 

IMG_0636