Svartkrutt og sikkerhetsregler som FB må forholde seg til(NoA)