Markering – Ende skanse: N 58° 58.454′, E 11° 30.040′

Skansen på Ende ligger ca. 300 m nord for bebyggelsen på Ende gård og vest for Ørelva og riksvei 102 over Berby til Skee. Skansen ligger på et fjellparti med svært bratte skråninger mot nord, øst og sør. Mot vest er det et relativt flatt fjellplatå.

Selve skansen er trolig fra 1808, er rektangulær og er omkring 16 x 18 m. Muren mot øst er en drøy meter høy og de vestgående murene smalner og ender i flukt med fjellet. Inne i skansen er en forhøyning på ca. 7 x 10 m som kanskje kan ha vært en vaktstue(?). Bortsett fra murens høyeste partier er skansen svært overgrodd, og det vokser mye trær og kratt inne i skansen.

Gamle bilder:

Bilde1

Ankomsten til skansen er svært vanskelig om man ikke velger å gå opp i den vestre delen, men selv der er det vanskelig oppstigning. Skansen ligger på ca. 113 meters høyde nord for RV 102 mellom veikrysset ved Ende og Berby gård ved Engene-Moberg.

Veien videre 2017:

FB gjennomførte en rekognosering på Ende i mars-april 2016.

Arbeider med å rydde bort kvist og kvast. Bortkjøring av tømmer

Møte med kulturkomiteen, Idd og Enningdalen historielag, onsdag 22. april

Videre arbeide utfører våren – høst 2017, merking og rydding av stien opp til skansen. Bygge trapper mm

  • Ferdigstilles høsten 2018, setter opp flagstang mm og åpning er den 16. september kl 1200

Program:

Økomuseum Grenseland hilser velkommen
Fredrikshald Borgervæpning orienterer om arbeidet
Ordfører i Halden Thor Edquist taler og innvier besøksmålet
Etter at alle har gjort seg kjent med skansen fortsetter arrangementet på Berby:

  • Nytt informasjonsskilt om «Krigsåret 1808» avdukes
  • Ved bautaen på Berby holdes en orientering om kampene 12. september 1808

Oppdatering følger med bilder fra august 2016 – 2020:

IMG_0760

IMG_0766