Hva er hensikten med Fredrikshald Borgervæpning?

Foreningens formål er å ta vare på og levendegjøre historien til Halden (Fredrikshald fra 1665) i perioden 1644-1881. Inn i dette inngår også de frivillige borgervæpningsgrupper. Fredrikshald Borgervæpning er en fri og uavhengig militærhistorisk forening. Foreningen skal legge vekt på et godt sosialt samhold mellom medlemmene og søke samarbeid med foreninger både innlands og utlands.
Oppdrag og muligheter 2019:

 • I Mars Støtte til Fredrikshald Theaterselskabs «Den Stundesløse»
 • 16. mars Skandinavisk samarbeidsmøte – Borgarsyssel museum 
 • 6. april Årsmøte, Stavern – NOA samt kurs – behandling av krutt
 • 30. mai Drøbak. med bondeopprør på stranden?
 • 1. juni Støtte MJ messe på Kornsjø
 • 14 – 16. Juni Flisen skanse. Mulig samarbeid med FAC, men trenger mer informasjon.
 • Sommer. Marstrand, Avventer mer info.
 • Sommer Nya Elfsborg festning. Vi avventer mer info
 • August Kampene i Stockholm – I samarbeide med FAC
 • Stormingen av bybroa i 1659 – 24 aug. Under planlegging.  Den 2. februar 1659 dro general Stake igjen over grensen, først over den frosne Skjebergkilen direkte mot Fredrikstad, to dager senere angrep han Halden. Nå gikk han utenom Creetzensten og ville angripe byen fra sjøsiden. Han uskadeliggjorde borgmesterens skip først, så inntok han de norske stillingene på Sauøya og Rødsberget. Kanonene på Creetzensten, bargjerdet, råkene i isen og forsvarsstillingene i byen gjorde angrepet fra sjøsiden vanskelig. Derfor prøvde svenskene igjen å trenge inn i byen fra nordsiden, men over broen ble de så heftig beskutt at de måtte trekke seg tilbake. General Stake trakk til slutt sine styrker tilbake fra isen i erkjennelse av at prisen for å innta Halden var for høy.  Samt Tilstedeværelse Ladies Tour 24-25 aug
 • September: Kongen kommer, Fredrikshavn
 • September/Oktober Familiedag på Ende skanse + grilling
 • September/Oktober Unionstur. Avventer dato og opplegg.


16NYHSvinesund_08-14-DSCN9366FB - Kampene ved Kirkebøen 8. apr 1716

Fredrikshald Borgervæpning markedsfører Halden ved deltagelsen i årsmøtene til UNION OF THE EUROPEAN HISTORICAL MILITARY GROUPS (UEHMG):

 • Vice President: Ltcol  i.TR. Pål Robin Gule
 • Liaison Officier: (Norway ,Denmark, Finland, Sweden) Captain i.TR. Trond Østby
 • Honorary Members : Captain i. TR. Hans Christian Meyer

UNION i perioden 2019 – 2020:

Weitere in ST. VEIT/Glan angekündigte und besprochene Generalrapporte sind:

2019    It is certain that Hungary has offered the organizer country. Deadline is late September or early October» . 

2020    In VARAZDIN 11-13 sep, Kroatien anlässlich des 30-jährigen Bestehens der UEWHG

,

Leave a Reply